Vi samlar företag inom samhällskritisk infrastruktur

Tillsammans kan vi verka för ett samhälle som är tillgängligt och växande.

Om Ascenco

Ascenco Group är en grupp bolag verksamma inom service av kritisk infrastruktur.

Vi ämnar leverera hållbara och kundnära kvalitetslösningar inom samhällets mest kritiska funktioner. Med erfaren och kompetent personal kan kunder få hjälp med proaktiva lösningar över en rad discipliner.

Ascenco strävar efter att vara entreprenöriella och närmast kunden, för en varaktighet i såväl det egna bolaget som hela branschen. Med detta kan hjulen fortsätta snurra i samhället, på individ- och produktivitetsnivå.

Individen ska kunna ha säker tillgänglighet oavsett förutsättning, och industrins hjul ska fortsätta snurra.